Grøn symbolik

Farvesymbolik grønNår man ser farven grøn, giver den stærke følelser af venlighed, generøsitet, loyalitet og intelligens. Den tilfører følgende positive energier:

Natur, miljø, sundhed, maskulinitet, beroligende, held og lykke, velstand, vitalitet, fornyelse, ungdom, energi, forår, gavmildhed, frugtbarhed, penge, mad, græs, håb, vækst, velgørenhed, rigdom, friskhed og lydhørhed.

Negative påvirkninger

Jalousi, uerfarenhed, misundelse, ulykke, grådighed, begrænsning, skyld og lidelse.

Kulturel betydning

I Kina er farven et symbol på utroskab.

De er ikke særlig glade for grøn emballage i Kina, det samme gælder for Frankrig.

I Irland har farven religiøse betydninger hos katolikkerne.

I Indien er den farven for Islam.

Nogle tropiske lande forbinder farven med fare.

I den vestlige verden betyder den, at det er sikkert at fortsætte og symboliserer miljøbevidsthed.

Associationer

Planet: Venus, Merkur

Dag: Fredag, onsdag

Særlig dag: Forårsjævndøgn

Astrologi: Tyr

Facts om farven grøn

Der findes kun et nationalflag, der er en ren farve, nemlig Libyens grønne flag.

De gamle ægyptere farvede gulvene i deres templer grønne.

I det gamle Grækenland var farven et symbol på sejr.

I Skotland bar man grøn som en hædersbetegnelse.

Det er nationalfarven i Irland.

Den betyder gå eller fortsæt de fleste steder i verden.

En grønskolling er en nybegynder eller en usofistikeret person.

Det er en ungdommelig farve.

Udtrykket ”grøn af misundelse” dækker over, at man er fuld af misundelse eller jalousi.

Den grønne farve healer og er farven på naturen.